Va fi total gratuit! Iohannis a promulgat legea. Veste bună pentru acești români, chiar înainte de Crăciun

Președintele a promulgat legea de aprobare a OUG privind continuarea acestui program-pilot pentru preșcolari și elevi în anul școlar 2021-2022.

Dacă se dovedește un succes, acesta ar putea fi implementat la nivel național.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021

privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Actul normativ prevede că „în anul şcolar 2021-2022, în perioada desfăşurării cursurilor, preşcolarilor şi elevilor din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugată”.

Legea stipulează că, pe durata de implementare a programului, personalul necesar poate fi suplimentat, la solicitarea unităţilor-pilot, prin angajare, prin detaşare sau delegare din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificarea corespunzătoare a fişei postului.

Cum se realizează finanțarea programului?
În actul normativ se menţionează că „pentru finanţarea Programului-pilot în perioada desfăşurării activităţilor didactice în anul şcolar 2021-2022, se alocă bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege”.

„Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2022, începând cu luna ianuarie a anului 2022, sumele lunare integrale pentru finanţarea Programului-pilot pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022 se asigură în temeiul art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanţare, legal prevăzute, în următoarele situaţii: a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1); b) creşterea, în perioada aplicării Programului-pilot, a numărului de preşcolari/elevi beneficiari din unităţile-pilot; c) asigurarea unor spaţii pentru prepararea, depozitarea sau servirea mesei; c) asigurarea transportului către beneficiari al suportului alimentar, dacă cheltuielile aferente depăşesc bugetul alocat iniţial, după caz”, mai stipulează legea.

De asemenea, pentru a monitoriza modul de utilizare a resurselor financiare disponibile şi pentru a asigura un aport nutriţional adecvat, autorităţile contractante vor introduce în caietul de sarcini cerinţa ca ofertanţii să introducă o defalcare a costurilor, per porţie, pe următoarele categorii: materie primă; prepararea hranei; distribuţie. În cadrul procesului de selecţie, vor fi preferate şi considerate că îndeplinesc criteriul privind cel mai bun raport calitate-preţ acele oferte care alocă cel puţin 40% din suma disponibilă per beneficiar pentru achiziţia materiei prime. Aceste prevederi nu se aplică contractelor care se află în derulare la data intrării în vigoare a legii.

Programul ar putea fi extins la nivel național
Actul normativ stipulează că la închiderea Programului-pilot, la finalul anului şcolar 2021-2022, în urma analizei realizate de Ministerul Educaţiei, pe baza rapoartelor de monitorizare, Ministerul Educaţiei va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare.

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, actualizează normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Amendamentul introdus la Senat care prevedea că „produsele care intră în componenţa pachetului alimentar/mesei calde trebuie să fie produse locale şi de sezon, provenite de la producătorii şi procesatorii locali, pe lanţul scurt de aprovizionare” a fost eliminat la Camera Deputaţilor, for decizional în cazul acestei legi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.